Sir Paweł Edmund Strzelecki Sir Paweł Edmund Strzelecki

Podróżnik i naukowiec. W salonach - z powodu trudnego do wymówienia nazwiska - nazywano go krótko - "The Count", czyli hrabia. Był polskim szlachcicem z senatorskiej rodziny. Dążył do spełnienia życiowej misji, do odbicia swojego piętna na losach świata. Wierzył w potęgę ludzkiego rozumu i cywilizacji technicznej, głosił potrzebę racjonalnego użytkowania ziemi przez człowieka, wierzył w sprawiedliwość społeczną i równe prawa wszystkich ludzi, w tym również Indian, Aborygenów (zwracał uwagę na niewłaściwe i wyniszczające ich traktowanie) i Polinezyjczyków. Mówił o tym głośno i miał równie wielu przeciwników, co przyjaciół. Urodził się w Głuszynie pod Poznaniem 20 lipca 1797r., zmarł w Londynie 6 października 1873 roku, gdzie został pochowany - prochy zaś przeniesiono do Poznania (krypta zasłużonych Wielkopolan w kościele Św. Wojciecha).


Kilka innych zdjęć Pawła Edmunda:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Był Strzelecki jednym z herosów XIX stulecia, ze szczepu co wydał także Livingstone'a, Scotta czy Amundsena, o podobnym harcie ducha.

Paweł Edmund Strzelecki urodził się w rodzinie szlachcica herbu Oksza - dzierżawcy Głuszyna. Ojciec jego Franciszek Strzelecki (matka Anna Raczyńska) pochodził prawdopodobnie ze wsi Strzelce Wielkie, będącej niegdyś własnością Mikołaja Wątróbki Strzeleckiego, leżącej w widłach Wisły i Sanu na Nizinie Sandomierskiej. Studiował geografię i geologię w Heidelbergu i Edynburgu. Od dzieciństwa marzył o podróżach. Zakochał się w Adynie, lecz pan Turno odmówił mu ręki swej córki. Na wschodzie kraju przez kilka lat zarządzał wielkimi majątkami księcia Franciszka Sapiehy, zbierając kapitał na swe zamierzone podróże. W latach 1812-1816 zniknął z rodzinnego domu, a odnalazł go przypadkiem w Krakowie jego starszy brat Piotr, wracający z kampanii napoleońskiej. Po śmierci Franciszka Sapiehy w 1829 roku otrzymał Strzelecki wielki majątek, który pozwolił mu na późniejsze wieloletnie podróże po całym świecie. Niektóre źródła podają, że w obawie przed represjami po upadku powstania listopadowego w 1831r. Strzelecki opuścił Polskę. Nieszczęśliwy finał romansu z Adyną, a zwłaszcza ich nieudana wspólna ucieczka, skłoniły Pawła do wyjazdu z kraju. 8 czerwca 1834 r. wyruszył z Liverpoolu do Nowego Jorku - w 9-letnią podróż dookoła Ziemi.


Był postacią niezwykle popularną. Osiadł w stolicy Anglii jeszcze w 1844 r., spędził w niej niemal 30 lat, nie licząc kilku wyjazdów do Irlandii czy Europy. Sławę przyniosło mu oczywiście wydanie w r. 1845 wiekopomnego dzieła The Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land. Ten tom, liczący niemal 500 stron, spotkał się z bardzo przychylnymi recenzjami w prasie angielskiej i australijskiej. Na długo też stał się pracą fundamentalną dla wiedzy o Australii, a Strzeleckiemu zapewnił wysoką pozycję w świecie naukowym i otworzył drzwi salonów londyńskiej high society. W 1860 r. otrzymał tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu w Oxfordzie, a w 1869 r. order św. Michała i św. Jerzego, przyznany mu za "pięcioletnie badania Australii, odkrycie złota i nowych terenów przydatnych do kolonizacji, a wreszcie za sporządzenie map topograficznych i geologicznych, opartych na obserwacjach astronomicznych" - jak głosił dokument uzasadniający nadanie orderu.

Przed przybyciem do Australii zwiedził Strzelecki część Ameryki, Kanady, Meksyku, Brazylii, Urugwaju, Argentyny, Chile, Peru, Salwadoru, Kalifornii. Później celem stały się wyspy Pacyfiku: Markizy, Hawaje, Tahiti. Do Australii przybył Strzelecki z Nowej Zelandii, gdzie spędził około trzech miesięcy.

"Sydney Gazette" (z 27 kwietnia 1839 r.) wymienia go wśród kilku pasażerów francuskiego statku "Justine", który przywiózł 18 ton ziemniaków z Nowej Zelandii i 300 bushels chilijskiej perłówki do Port Jackson. Redakcja, mając kłopot z nadmiarem spółgłosek, wydrukowała nazwisko Strzeleckiego jako "hrabia Traliski". A oto co hrabia zanotował w swym dzienniku: "Od czasu mego przyjazdu do Sydney nie mogę się nadziwić, czy naprawdę jestem w stolicy tej Botany Bay, którą opisywano jako "społeczność zdrajców", jako najbardziej zdemoralizowaną kolonię znaną w dziejach świata, jako posiadłość, która raczej rzuca cień niż blask na brytyjską Koronę... Tego samego wieczoru, zachowując wszelkie środki ostrożności, ochraniając mój zegarek i sakiewkę, uzbrojony w kij, zeszedłem na ląd... Tymczasem na ulicach Sydney panował niezmącony spokój, jakiego nie widziałem w innych portach Zjednoczonego Królestwa. Ani śladu pijaństwa czy bijatyk marynarzy, ani śladu prostytucji. George Street, Regent Street imponowały domami i sklepami, których styl przypomniał Londyn. (...) odtąd mam poczucie absolutnego bezpieczeństwa, a delikatny powiew łączy się z nastrojem i czarem samotnego spaceru! O dziesiątej wieczorem ulice są już puste."

Głównym celem Strzeleckiego w New South Wales były badania minerałów, jednak wkrótce geologia kraju mocniej przyciągnęła jego uwagę. W swych pieszych wędrówkach ukochał góry i szturmował z zapałem ich szczyty. W pobliżu Mount Tomah o mało nie zamarzł, zdobył Mount King George a jeden ze szczytów na wschód od Wallewarang nazwał Mount Adine, na pamiątkę, swej ukochanej Adyny. Romantyczny gest? Raczej autentyczny głos serca.

Odkrycie złota wywołało obawy gubernatora Gippsa, iż pociągnie to za sobą całą lawinę niekontrolowanych wydarzeń. Wymógł on na Strzeleckim zachowanie dyskrecji.

Strzeleckiego cechowała wielka miłość dla bliźnich, ubogich i cierpiących. Kiedy w 1847-48 Irlandię nawiedziła klęska głodu, Strzelecki zaangażował się w akcję pomocy, niesionej przez British Relief Association. Mianowany przedstawicielem tego komitetu, spędził zimę w Dublinie organizując pomoc dla Irlandczyków, a później pomagał rodzinom najuboższym w emigracji do Australii. Jego głęboki humanitaryzm wyrażał się w długoletniej działalności filantropijnej. Nazywany czasem romantyczną figurą ery wiktoriańskiej (naturalizację otrzymał w 1845 r.) był Strzelecki raczej jednym z herosów XIX stulecia, ze szczepu, co wydał także Livingstone'a, Scotta czy Amundsena, o podobnym harcie ducha.

Przewyższał ich w tym, że swoje doświadczenia podróżnika potrafił przekuć w dzieło wnoszące poważny wkład do wiedzy o świecie. Doceniły to brytyjskie towarzystwa naukowe i uniwersytety. Pionierski opis New South Wales i Tasmanii posiada i dzisiaj niezaprzeczalną wartość.

Pasję odkrywcy łączył Strzelecki z romantyzmem - w liście do Adyny wysyła kwiat z Mount Kościuszko. Spotka się z nią jeszcze na krótko w Genewie, w 1866 r., aby u schyłku życia wspominać niespełnioną miłość.Strzelecki wpisał się do historii Australii po wielekroć, choć spędził tam zaledwie cztery lata:


 • przewędrował 1100 kilometrów z plecakiem zawierającym ciężkie instrumenty pomiarowe; podczas wypraw ustalił położenie pokładów licznych złóż węgla, znalazł ślady złota, srebra, związków żelaza (tlenków, fosforanów, siarczanów i arsenianów), tlenki tytanu, molibdeniany ołowiu, a także opale i agaty, poza tym azbest i glinkę porcelanową
 • zdobył, pomierzył i nazwał imieniem Kościuszki najwyższy szczyt kontynentu [2] [3]
 • nadał rozległym terenom Nowej Południowej Walii nazwę Gippsland
 • w południowo-zachodnim Gippslandzie i na niektórych szczytach Tasmanii stawiał kroki na ziemiach nietkniętych stopą białego człowieka
 • był pierwszym, który troszczył się o ekologię Australii, wskazując na szkodliwość wyrębu lasów i podszycia
 • był pierwszym, który wskazywał na konieczność irygacji Nowej Południowej Walii i Tasmanii na szeroką skalę; był pionierem australijskiej meteorologii
 • opracował pierwszą wielką mapę syntetyczną geologii wschodniej części Australii
 • w 1845 roku ogłosił drukiem w Londynie pierwszą naukową książkę o Australii: "Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Diemena" Księga ta zawiera historie odkryć morskich i lądowych oraz opisy geologii, mineralogii, odchyleń magnetycznych, klimatu, meteorologii, botaniki, zoologii, krajowców, a także szczegółową analizą perspektyw rolnictwa, zajmującą prawie jedną czwartą tego dzieła o przeszło 460 stronach.

  Karol Darwin pisał Strzeleckiemu w podziękowaniu za egzemplarz swego dzieła:
  "Gratuluję Panu ukończenia pracy, która z pewnością kosztowała wiele wysiłku. Jestem zaskoczony wielością doniosłych spraw, o których Pan pisze. Niech wolno mi będzie wyrazić żal, że nie ma tam o wiele obszerniejszych wyjątków z "Dziennika podróży". Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanie on opublikowany w całości... Z całego serca życzyłbym sobie, żeby choć czwarta część naszych angielskich autorów umiała myśleć i pisać językiem choć w połowie tak żywym, a przy tym prostym".

  Gubernator George Gipps pisał do lorda Russella w 1840 roku:
  "Mam niniejszym przyjemność przesłać Waszej Lordowskiej Mości doręczone mi przez Hrabiego sprawozdanie z jego podróży i nie mogę tego uczynić bez powiadomienia Waszej Lordowskiej Mości o wzbudzanych przez niego wśród mieszkańców tej kolonii uczuciach uznania i szacunku".


  Stokes - badacz Australii stwierdził, iż tylko brak wody i żywności mógł Strzeleckiego zawrócić z drogi. Zdarzało się, że poturbowany wlókł się do najbliższych siedzib ludzkich. Zwykle podróżował pieszo, z ciężkim plecakiem. Nawiązując do najcięższych przejść podróżnika, najwyższemu szczytowi w Górach Strzeleckiego Stokes nadał nazwę Góry Zmęczenia.

  Historia obeszła się ze Strzeleckim bezdusznie. Za odkrycie złota w Australii nagrodzono w 1851 roku kogoś innego, mimo protestów przyjaciół Strzeleckiego, którzy byli wtajemniczeni w całą sprawę. To gubernator Gipps prosił Strzeleckiego w roku 1840 o zachowanie tajemnicy w obawie przed anarchią, jaka zapanowałaby w kolonii na wieść o odkryciu!

  Góra, której nadał imię Adyny, nazywa się dziś inaczej. Próbowano też odebrać mu zaszczyt zdobycia i nazwania najwyższego szczytu Alp Australijskich. Nazwa Mount Kosciuszko, przez lata przekręcana i trudna do zapamiętania, teraz ma mieć swój aborygeński odpowiednik. W kilku źródłach odnaleźć można informację jakoby w języku aborygenów nosiła ona kiedyś nazwę "Targangil", niestety jest to powielany błąd - jest to nazwa całego masywu. Spośród wszystkich szczytów Korony Ziemi, Góra Kościuszki jest najłatwiejsza do zdobycia. Prawie pod sam szczyt prowadzi droga, a dalej siedmiokilometrowa ścieżka.

  Czy warto upominać się o Strzeleckiego, o należne mu miejsce w pamięci i w encyklopediach?
  Na pewno tak. Był jednym z najwybitniejszych ludzi XIX wieku, prekursorem współczesnych idei, o którym powinni pamiętać zarówno entuzjaści ochrony środowiska, jak i zwolennicy postępu i cywilizacji.


  Podróże Strzeleckiego:

  Trasa podróży Strzeleckiego dookoła świata [zobacz]
 • 1834-1835 prowadził wielotematyczne badania przyrodnicze w Ameryce Północnej (Appalachy, Floryda, Meksyk). Najważniejsze odkrycia z tego okresu to złoża rud miedzi w Kanadzie (nad jeziorem Ontario). W Ameryce Południowej badał natomiast tamtejsze wulkany i złoża surowców mineralnych.
 • 1836 prowadził badania geologiczne i obserwacje meteorologiczne w Ameryce Południowej (Brazylia, Urugwaj, Chile).
 • w roku 1838 kontynuował badania na Hawajach i wyspach Polinezji.
 • lata 1839-1844 to okres eksploracji Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii.


  Trasa podróży Strzeleckiego po Australii
 • Wyprawa Zachodnia: sierpień 1839 - listopad 1839 [zobacz]
 • Wyprawa Południowa: grudzień 1839 - maj 1840 [zobacz]
 • Wyprawy po Tasmanii: lipiec 1840 - luty 1842 [zobacz]
 • Wyprawa Północna: październik 1842 - kwiecień 1843 [zobacz]


  Ślady Strzeleckiego na mapach Australii:
  Kapitan Charles Sturt, zwany "ojcem australijskich odkrywców", dla uhonorowania Polaka nazwał Strzelecki Creek (190km dł.) odkrytą przez siebie w 1845 roku okresową rzekę łączącą Cooper Creek z jeziorem Blanche.


  Od nazwy tej rzeki nadano innym miejscom imię naszego badacza:
  Strzelecki Track, Strzelecki Desert (2), Strzelecki Regional Reserve, Strzelecki Crossing, Strzelecki Hill, Strzelecki Oil Well. Było też na pustyni kino dla pracowników Strzelecki Maintenance Gang zwane "Strzelecki Odeon". Określenie tego regionu jako Strzelecki Country, o obszarze większym niż powierzchnia Polski, można znaleźć w monografii "The Strzelecki Track. Lifeline to the Corner Country" (Department of Road Transport, Australia 1996) napisanej przez Petera i June Donovan. W 1860 roku John McDouall Stuart na cześć polskiego odkrywcy nadał nazwę Mount Strzelecki (636m n.p.m.) najwyższej górze w paśmie wzgórz Crawford Range, na północ od Alice Spring.


  Na szlaku podróży Strzeleckiego przez Gippsland postawiono w 1927 roku siedem pamiątkowych obelisków: w Heyfield (tablica) , Mirboo North (tablica), Leongatha (tablica), Korumburra (tablica)(stare zdjęcie), Koornalla (tablica)(stare zdjęcie), Loy Yang (tablica)(stare zdjęcie)(koło Traralgon) i Corinella (tablica)(tablica2)(stare zdjęcie). Jeszcze jeden obelisk znajduje się w East Maitland (NSW).


  Trasa Strzeleckiego


  W miasteczku Jindabyne znajduje się pomnik na cześć Pawła Edmunda:
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


  Dla upamiętnienia podróży trasą południową na mapie Australii pozostało kilka nazw:
  Strzelecki - Strzelecki Ranges (góry, a w nich m.in. gatunek Strzelecki Koala), Strzelecki State Forest (na północ od Foster and Toora), Strzelecki Hwy (z Mirboo North do Morwell), a w miejscowości Traralgon - Strzelecki Motor Lodge. Znaleźć można również Strzelecki Bakery w Mirboo North, miasteczko Strzelecki nieopodal Korumburra a w nim oczywiście aleję Strzeleckiego.


  Spośród rzeczy upamiętniających nazwisko Pawła Edmunda dostępne są:
  - list do Gippsa wyrażający niezadowolenie z utrzymywania w tajemnicy odkrycia złota [zobacz]
  - pocztówka z 1973r. [zobacz]
  - znaczek pocztowy [zobacz]
  - nalepka piwa pochodzącego z browaru w Mirboo North [zobacz]
  - moneta 2zł wydana w 200. rocznicę narodzin podróżnika [zobacz]


  Natomiast w miejscowości Cooma (na południe od Canberry) żyje rodzina brata Pawła Edmunda - Piotra - do której należą Ryszard, Jan, Leszek i Marek Strzeleccy.


  Kalendarium eksploracji australijskich Strzeleckiego:

  1839
  styczeń - kwiecień: Przebywa na Nowej Zelandii. 25 kwietnia: Na pokładzie "Justine" przypływa do Port Jackson, Sydney.
  7 czerwca: Na dinner party wydawanym przez gubernatora Gippsa w Government House Poznaje Lady Franklin z Hobart i otrzymuje zaproszenie na Tasmanię.
  sierpień: Wyrusza na 3-miesięczną wędrówkę: Góry Błękitne, rzeka Grose. Towarzyszy mu dwóch byłych zesłańców.
  październik: Odkrywa złoto i srebro w okolicach Bathurst.
  28 listopada: Dociera z powrotem do Sydney. Po powrocie odbywa rozmowę z gubernatorem Gippsem, w której gubernator prosi go o nieujawnianie tego odkrycia. Mieszka w Australian Club (dawniej Pulteney Hotel) na rogu Bent i O'Connell. Zostaje honorowym członkiem Klubu. Spotyka się i zawiera przyjaźń z Jamesem Mcarthurem z Parramatta. Poznaje również Caroline Chisholm.
  20 grudnia: Spotkanie z W.B. Clarke, australijskim geologiem, na przyjęciu wydanym przez kapitana amerykańskiej wyprawy (dwie fregaty: "Vincennes" i "Peacock" i kilka mniejszych statków) na wody Antarktydy. Strzelecki wygłasza toast na cześć Polski i zasług Anglosasów dla sprawy wolności (wspomina o Kościuszce).
  22 grudnia: Druga wyprawa Strzeleckiego na Wyżynę Yass w towarzystwie Jamesa Mcarthura. Boże Narodzenie na farmie Johna McArthura w Camden.

  1840
  12 marca: Odkrycie i nazwanie Góry Kościuszki. Nadanie nazwy Gippsland ziemi po drugiej stronie Gór Działu Wodnego (Dividing Ranges). Spotkanie z krajowcami. Dociera do Melbourne, gdzie zaprzyjaźnia się z Henry Gisbornem (Commissioner of Crown Lands); wspólnie redagują broszurę o Gippsland.
  lipiec: Strzelecki ląduje na Tasmanii, w Launceston. Zakłada laboratorium u dra Williama Pugha. Koncentruje się na pomiarach meteorologicznych. W Sydney "The Colonist" drukuje napastliwy artykuł nt. jego odkryć, w obronie praw McMillana do tytułu odkrywcy.

  1841
  13 lutego: Do Port Albert wpływa statek "Singapore" z angielskimi osadnikami mającymi się osiedlić na terenach oznakowanych przez Strzeleckiego na jego mapie Gippsland'u, opublikowanej w Londynie.
  28 listopada: Strzelecki przeżywa burzę z piorunami na zboczach Ben Lamond (północna Tasmania). Odkrywa tam złoża węgla. Nawiązuje przyjaźń z gubernatorem Sir Johnem Franklinem (ur. 1786) i Lady Jane Franklin (ur. 1793). Snują plany irygacji terenów rolniczych (susza spustoszyła nisko położone tereny Tasmanii w 1841 roku).
  19 sierpnia: "Sydney Morning Herald" publikuje fragment dziennika podróży Strzeleckiego.
  26 sierpinia: Raport Strzeleckiego dla Jego Ekscelencji Sir George Gippsa zostaje opublikowany w "Parliamentary Papers" w Sydney. Wyprawa morska z Franklinami do Port Arthur.

  1842
  13 stycznia: Strzelecki wspina się na najwyższy szczyt Flinders Island (kpt. Stokes nazwie go później Strzelecki's Peak - 756m n.p.m.). Zakłada z Franklinem Tasmanian Society of Natural Sciences z pismem "Tasmanian Journal".
  29 września: Odpływa do Sydney. Wyprawa w okolice Newcastle i Port Stephen.

  1843
  Podczas pobytu u kapitana P.P. Kinga gospodarz przekazuje mu własne rejestry pogody w Nowej Południowej Walii, a Strzelecki udostępnia do sprawdzenia całość swoich meteorologicznych teorii.
  22 kwietnia: Rusza w podróż do Francji. Po drodze: Wielka Rafa Koralowa, Bali, Singapur, Kair.